Brobyggaren - Sune Jonsson på Gammlia

 Karlssons museiblogg, fredag 29 feb 2008

 

Och folket började bygga en väg. Och vagnar som icke drogs av hästar kärrade jord, och männen som var tillhopakomna utförde på denna väg endast ett ringa arbete. Då jorden var framforslad, var denna väg emellertid bredare och jämnare än någon annan väg hon kunnat föreställa sig, och den belades med träklov som var fint tillyxade och skrädda, och över klovarna lade de tillhopakomna männen remmar av järn som blev framburna med stor möda. Och över älven drog männen en mäktig bro på en höjd över det framfarande vattnet som var oändlig, likt spänningens flykt över jorden.

 

Detta är ´a Anna-Stinas syn mot det annalkande 1900-talet, som inleder Sune Jonssons roman Brobyggarna från 1969. Det är också en av de strofer som Greger Ottosson framför i sin berättarförställning Brobyggaren som helt och hållet bygger på Sune Jonssons texter.

 

Fredag eftermiddag. Klockan är drygt fem. Jag har just kommit tillbaka till mitt tjänsterum här på museet efter en omtumlande upplevelse - genrepet av Brobyggaren i Bio Abelli. Jag har sett och hört Greger Ottosson i många sammanhang, men jag tror aldrig han har gjort så starkt intryck på mig som i dag. Om det så var allvaret i vissa av texterna, eller blandningen mellan starkt patos och milt vansinne, det vet jag inte riktigt. Men en sak vet jag: gå och se berättarföreställningen Brobyggaren!

 

Jag hade nog egentligen tänkt blogga om hur museet jobbar allt mer internationellt, men det får vara. (Men jag kan ju i detta sammanhang inte undgå att nämna att Sune Jonssons fotografi visats i ryska Karelen under hela förra året. Då gav vi ut den nya boken Och tiden blir ett förunderligt ting - som fick svenska fotobokspriset 2007 - på svenska, engelska och ryska. Samtidigt hade vi ett utställningsutbyte med Karelen. I framtiden lär det bli fler sådana samarbeten!)

 

Nu tar jag helg. Om andan faller på återkommer jag med ännu ett inlägg. Jo, det gör jag nog. Jag har skrivit så vansinnigt tråkigt och tjänstemannamässigt under hela veckan.

 

Trevlig helg!

 

 

 


Nordliga kulturtraditionerna, kapitel 3

Karlssons museiblogg, torsdag 28 feb 2008

 

Sjaddame - ett Samernas Hus i Umeå?

 

Med detta tredje kapitel avslutar jag bloggandet om just våra nordliga kulturtraditioner. Både tisdagens och onsdagens blogg handlade om den förstudie som gjordes vid årsskiftet (www.umea2014.se/gammlia).

 

Det tredje syftet med förstudien var att synliggöra det samiska urfolkets historia och liv på ett tydligare sätt. I många länder med urfolk finns ett centrum, där urfolkets historia och liv presenteras. Ett sådant centrum saknas i Sverige. Därför satte vi upp följande mål: År 2014 har Sjaddame, ett nationellt Samernas Hus, etablerats.

 

Sjaddame är ett umesamiskt ord som betyder en plats där det växer bra - ett utmärkt namn för ett samiskt kulturcentrum. Och idén, som kläckts av Såhkie, Umeå sameförening, är bra. Så pass bra så att Svenska Samernas Riksförbunds vid senaste landsmötet beslutade att stödja Såhkies motion om ett samiskt centrum i Umeå!

 

Men ska ett samiskt centrum verkligen ligga i Umeå? Ska det verkligen vara ett nationellt samiskt centrum? Innebär en satsning i Umeå att andra delar av det svenska Sápmi tappar resurser? Detta är några av de frågor som dykt upp under resans gång. En del missuppfattningar och tidningsskriverier har lett till att frågan om ett Samernas Hus stundtals debatterats både livligt och högljutt.

 

I går träffades Västerbottens museums samiska referensgrupp i Lycksele. I gruppen ingår bland andra representanter från länets samebyar och -föreningar. Bland mycket annat diskuterades Samernas Hus och förstudien. Även om idén om ett samiskt centrum är god, återstår många frågor om drift, huvudmannaskap, finansiering osv. Därför föreslog vi i förstudien att man måste göra en förstudie(!) för att få svar på sådana frågor och för att bättre förankra idén om ett Samernas Hus - ett förslag som också mötesdeltagarna tyckte lät rimligt.

 

Själv skulle jag gärna se ett samiskt centrum i Umeå. Och ett i Lycksele. I Vilhelmina, i Ammarnäs. Många olika centra i hela Sápmi, vart och ett med sitt specifika innehåll där de på olika sätt befruktar varandra; låt tusen blommor blomma!

 

Passa på att besöka alla samiska arrangemang som är på gång, just nu i Lycksele, och mellan den 1 och 9 mars i Umeå då Samisk vecka ordnas för nionde året i rad (läs mer i Eva Konradzons tidigare blogg).

 

 


Gammlia och de nordliga kulturtraditionerna, kapitel 2

Karlssons museiblogg, onsdag 27 feb 2008

Gammlias utveckling till ett ännu attraktivare besöksmål!

I gårdagens blogg berättade jag om den förstudie kring våra nordliga kulturtraditioner som blev klar kring årsskiftet (www.umea2014.se/gammlia).

Ett av syftena med förstudien var att utreda på vilket sätt Gammliaområdet i Umeå - utifrån de nordliga kulturtraditionerna som vår landsända är en del av - kan brukas och utvecklas för att öka besöksantalet i området. Västerbottens museum har redan i dag mer än 200 000 besökare per år, vilket gör museet till länets mest populära besöksmål. Men vi vill få ännu fler att komma till oss, och därför formulerades följande mål: År 2014 är Gammlia ett av landets mest välfrekventerade besöksmål utanför storstadsregionerna och ett föredöme bland Europas friluftsmuseer.

Och hur i all världen ska det gå till? Jo; genom att lyfta fram länets samiska kulturarv och berättandet; genom att utveckla kulturturismen och det livslånga lärandet; genom att samarbeta mer med näringslivet och erbjuda generösare öppettider; genom att våga vara nyskapande!

Några exempel:

  • Redan år 2009 hoppas vi att den traditionella jordbruksbebyggelsen - som nu dominerar på friluftsmuseet Gammlia - har fått sällskap av ett skogssamiskt viste. Detta kommer att byggas i en skogsglänta ovanför Sävargården och dansbanan. Två år senare finns ytterligare två visten; ett syd- och ett nordsamiskt.
  • Gammlia är en arena för det västerbottniska berättandet, här ordnas allt från berättarkaféer till internationella berättarfestivaler.
  • Gammlia är utgångspunkten för kulturturistiska resor (på temat Sevärt, Hörvärt och Ätvärt).
  • Gammlia har något för alla åldrar, från öppen förskola för de minsta, till "öppen efterskola" för de allra äldsta.
  • Gammlia är öppet året runt (och nästan dygnet runt också!). Kvällsarrangemang för konferenser, berättarkväll i kåtan, film i Bio Abelli, slöjdkurser...
  • Gammlia är tillgängligt för alla som önskar, med smarta lösningar för funktionshindrade, information på många språk och med välutbildade guider och berättare.

OK, detta ökar antagligen antalet besökare, men den andra delen av målet då - att bli ett föredöme bland Europas friluftsmuser? Det blir vi genom att främja folkhälsan! Det låter bakvänt, men genom att erbjuda långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa rehabiliterande kurser och utbildningar i fönsterrenovering, spåntakläggning osv blir både människor och hus friska. Och varför inte låta eleverna vid gymnasiets bygglinjer få "öva" på Gammlia? Vidareutbildning i antikvarisk renovering för redan utbildade byggnadsarbetare?

(Jag undrar om jag skriver för långt? Nåja, jag kan ju avsluta med att berätta att jag varit på ett spännande möte i Lycksele i dag - mer om detta i morgon kväll.)


Gammlia och de nordliga kulturtraditionerna, kapitel 1

Karlssons museiblogg, tisdag 26 feb 2008

 

NORRUM - vad är det?

 

I går måndag inledde jag veckans bloggande med en framtidsbild av hur Västerbottens museum kan fungera om tio år. I dag hade jag tänkt mig att blicka lite mindre långt fram i tiden - men först ska vi gå några månader bakåt!

 

Hösten 2007 fick jag och Ellacarin Blind från Svenska Samernas Riksförbund ett utmanande uppdrag av Umeå kommun. Vi skulle före årsskiftet presentera en förstudie kring de nordliga kulturtraditionerna. Syftet med förstudien var att:

1. långsiktigt stärka den nordliga dimensionen i ett europeiskt perspektiv,

2. utreda på vilket sätt Gammliaområdet i Umeå - utifrån de nordliga kulturtraditionerna som vår landsända är en del av - kan brukas och utvecklas för att öka besöksantalet i området,

3. synliggöra det samiska urfolkets historia och liv på ett tydligare sätt.

 

Vi ställde upp ett antal mål, naturligtvis med sikte på 2014 och kulturhuvudstadsåret. När det gällde den första punkten bestämde vi oss för följande mål: År 2014 hyser Gammlia NORRUM, ett nationellt och internationellt centrum för forskning och förmedling av nordlig natur- och kulturvetenskap.

 

Sådana nordliga centra finns i exempelvis Norge och Finland, men här i Sverige finns ingen motsvarighet. Kärnan i NORRUM ska utgöras av Umeå universitet och Västerbottens museum, som även ska samarbeta med massor av andra aktörer (näringsliv, föreningar, skolor osv). NORRUM är än så länge bara ett arbetsnamn - ett namn som signalerar en nordlig dimension, ett rum, ett centrum samt lokalisering till Umeå.

 

Vilken verksamhet ska då NORRUM bedriva? Viktigast blir gemensamma nordliga forsknings- och förmedlingsprojekt, där universitetets kompetens inom det prioriterade området Nordliga Studier och museets förmedlingskompetens befruktar varandra. Tänk dig alla utställningar som kommer att produceras, alla böcker och tidskrifter - och inte minst webben!

 

Och i NORRUM kan även nordlig naturvetenskap rymmas. Varförinte ett internationellt symposium kring nordliga klimat- och miljöfrågor under 2014? Eller vad sägs om ett motsvarande symposium om dokumentärfotografi? Det borde passa bra med tanke på att Västerbottens museum då hyser ett nordligt centrum för fotografi och att Umeå har en universitetsutbildning i dokumentärfotografi. Och apropå det - år 2014 finns det även en universitetsutbildning i berättande! Detta som ett resultat av att länsmuseet redan 2007 anställde en berättarantikvarie...

 

Vill du veta mer om förstudien? Gå in på www.umea2014.se/gammlia. Där finns pdf-er, filmer m.m. Jag lär återkomma i ämnet...


Gammlia - fyra år efter kulturhuvudstadsåret

Karlssons museiblogg, måndag 25 feb 2008

 

Jag heter Anders Karlsson och arbetar på Västerbottens museum. Jag har erbjudits att blogga på denna plats under en veckas tid, och naturligtvis tar jag chansen. Det kommer att bli några korta glimtar under veckans gång, där jag skriver om mina funderingar kring vad ett länsmuseum haratt erbjuda under det kommande kulturhuvudstadsåret - för vi räknar väl kallt med att Umeå tar hem titeln?

 

I stället för att landa i år 2014 vill jag blicka tio år framåt i tiden från och med  idag, till 2018. Hur står det till med Umeås kulturliv då, och vad händer på Gammlia? Vi gläntar på framtidsdörren...

 

Året är 2018. Redan för fyra år sedan, då vi firade kulturhuvudstadsåret, var Gammlia en central plats i Umeå kulturliv. Det ombyggda museet stod klart redan 2012, med alla sina nya delar: Torget, Porten, Dialogen och allt vad de heter. Vi kollar in vad som händer just denna februaridag år 2018.

 

Direkt innanför den läckra entrén befinner vi oss på Torget. På stora tavlor visas allt som är på gång på området. Få se nu... Öppen förskola i det samiska vistet, hårdslöjdskurs uppe i Hemslöjdscentrum, debatt om stadens miljö i ForUm, öppet hus i Samlingen (det nybyggda arkivhuset), utställningen Hundra år av rysk fotografi i Västerbottens i bild (där BildMuseet tidigare huserade). Och i kväll en föreställning från den lilla berättarscenen i Torgkaféet (museet har öppet tre kvällar i veckan).På Torget hittar vi också den välfyllda museibutiken.

 

Men eftersom vi har med oss utländska gäster går vi vidare till Porten. Runt den gigantiska skapelsen Västerbotten (är det en karta, en modell eller en skulptur?) presenteras länet och dess historia. Information om sevärda platser, aktuella projekt och nyupptäckta fornminnen samsas med presentationer från skolor, same- och hembygdsföreningar. Vid en infoplats flockas ett gäng gymnasieelever för att kolla in det material de lagt in på den snabbt växande kulturarvsbanken Google Västerbotten.

 

Vi styr stegen vidare till Dialogen, museets hjärta. Här råder en febril aktivitet. Släktforskargänget från Bygdeå har lagt beslag på det största grupprummet, klassen från Artediskolan går igenom arkivhandlingar från Rundvik, och i en av de sköna sittgrupperna sitter fyra botanikstuderande fördjupade över några gamla fotografier från Storvindeln. Informatören bakom disken ler lite inombords när han hör en av studenterna säga: - Och jag min idiot som trodde att det bara fanns utställningar här på museet!

 

 

- Men så ohyggligt trevligt, säger någon om denna tidsbild från 2018. -Vansinnigt trist, var finns visionerna? replikerar en annan. - Jomenvisst, säger jag, smaken är som baken. I nästa blogg blir det lite mer om vårt läge i norra Europa; fördel eller nackdel när det handlar om att bli Europas kulturhuvudstad?


Förhandsvisning

Glömde säga i mitt förra inlägg att förhandsvisningen den 8 mars av Kautokeinoupproret blir en sluten visning för Såhkie-medlemmar, detta på grund av att den svenska premiären blir först senare i höst.

Medlemskap i sameföreningen kan tecknas när som helst under året, och de allra flesta medlemskort säljs just under Samisk vecka.
Såhkies medlemmar är samer och övriga som stödjer samer.

Nu börjar Klimatseminariet på tisdagen den 4:e mars få sin form, och det ser ut att bli väldigt intressant. Anmälningarna till  tisdagskvällens traditionella kött- och paltmiddag börjar ramla in och jag hör via Umeå teaterförening att  Samiska teaterns ensemble börjat ladda inför föreställningen "Fröken Julie/Nieida Julia" som ges måndag- och tisdag kväll.

image376
                                                                 Ur föreställningen Fröken Julie                        Foto: Hans Olof Utsi

Blir nog bra det här...

Norge och Kautokeino

Jag har ända sen förra årets Samisk vecka då Nils Gaup var här, velat visa filmen "Kautokeinoupproret", en film som hade premiär i hemlandet Norge den 18 januari. Då visades den på TIFF (Tromsös Int Filmfestival) där den gick upp samtidigt i fyra salonger, alla fullsatta! Sedan dess har den tydligen slagit publikrekord på norska biografer.

Då jag träffade Nils Gaup i juli på en samisk festival några timmars bussresa norr om Narvik, "Márkomeannu", så var han just klar med filmen. Han sa att han gärna ville visa filmen på Samisk vecka. Det har dock sett mörkt ut under hösten och vintern med de planerna, så för ca två veckor sen så gav jag upp min "darling". Tänkte att det går aldrig. Men se, ett sista försök visade sig vara lyckosamt!
Så nu är det klart, vi visar filmen i Umeå under Samisk vecka och jag pratar nu med Nils Gaup om det går att lösa tidsmässigt att han kommer också. Känns verkligen roligt och jag ser fram emot att se filmen.

image375
På tal om Márkomeannu. Det tog 10 timmar med tåg, drygt två timmar med buss och sen 20 minuter med bil rätt upp i fjällen. Sen återstod en halvtimmes klättring upp, upp, upp... Strålande sol och runt 26-27 grader varmt, med packning. Alldeles för mycket packning.
Gissa vilket tält som var mitt?


image373

      
Barnens lilla lektält med ett blåblommigt duschdraperi som regnskydd genererade många breda leenden kan jag säga. ;-)
När jag väl var uppe och tältet rest så såg jag att det varit värt besväret - utsikten var rent ut sagt överjordisk (sic!). Festivalen som sådan innehöll både bra och mindre bra akter, men det var ändå värdefullt att ha varit där.

Jag har tur, det är inte alla som får resa i jobbet!
Förra helgen var jag i Jokkmokk och gick på mängder med föreläsningar, utställningar och konserter. Åt renskav och potatismos på Samernas utbildningscentrums skolbespisning tre dagar i rad och sov på medhavd madrass i skolsal tillsammans med ett tiotal andra personer.
Till Umeå och Samisk vecka tar jag med Simon Issát Marainen med band som spelade där.

Om allt går i lås försöker jag också ta mig till Kautokeino till Påskhelgen där den största vinterfestivalen (i samiska sammanhang) går av stapeln. Där har de förutom teaterföreställningar, utställningar, filmfestival med drive-in för snöskotrar även "Sámi Grand Prix". Jag har i alla fall tingat en golvplats hos en väninna som bor däruppe nu...

Kvällens Gott & Blandat:
Hide and Seek - Imogen Heap
Gustu - Simon Marainen
Summer Overture och Requiem Overture - Clint Mansell
Fire Water - Fun Da Mental
I'm Yours - Jason Mraz
Genesis - Kimmo Pohjonen
The Island - Paul Brady
Liekkas - Sofia Jannok
Misty - Timi Yuro
Witchita Lineman - Maria McKee
Nieida - Ulla Pirttijärvi (sprillans ny!)

Och som alltid innan jag ska sova: Biejjiem Jih Askem - Frode Fjellheim

Måndagen

Idag har jag hållit på med att distribuera den färdigtryckta programfoldern för Samisk vecka, både per mail och simpelt fotgående. Lite på nätet har jag också börjat skicka ut, men mycket är kvar att göra.
Vill du se programmet så kan du gå in på
www.samiskaveckan.se eller hämta foldern på t ex Biljettcentrum, Turistbyrån eller Västerbottens museum.
Jag har också försökt hjälpa en skola som vill ha en samisk "informatör" till deras temadag om någon vecka, men det är lättare sagt än gjort. Sådana förfrågningar får vi mycket ofta från skolor, bibliotek och även större företag och institutioner där de efterfrågar information av och om samer. Men medlemmarna i Såhkie (Umeå sameförening) består till största delen av personer med vanliga jobb; i affär, på kontor, i skolor m.m. och då blir det genast svårare att lösa ersättningsbiten.

Jag fick ett lite tråkigt besked idag från Kine Boman, filmregissören som gjort filmen Hjordeliv som vi ska visa nu på Samisk vecka. Hon är inbokad för att komma upp till visningen av filmen, men nu hade hon fått besked att hon blivit inbjuden till The Palm Springs Festival of Native Film and Culture, en filmfestival i USA. Av 350 bidrag från hela världen har de valt några få filmer, däribland Hjordeliv. Filmen hade svensk premiär nu på Göteborgs filmfestival i början på februari så det känns extra roligt att vi får visa den här i Umeå så snart.
Jätteroligt för Kine, naturligtvis, det är bara att gratulera - och filmen, den visar vi naturligtvis även om inte Kine kommer själv. Jag ser det som att det är ett gott betyg på filmen vi ska visa. Vi har huvudrollsinnehavarna närvarande vid visningen, så det blir nog "stjärnglans" över visningen ändå.

På tal om annat som är aktuellt just nu; Schlagerfestivalen.
Är så glad för att jag äntligen, efter många års letande, äntligen fått tag på min favoritlåt från Eurovisionsschlager- tävlingarna, nämligen Spaniens bidrag från 1983 "Quién maneja mí barca, quién?" med Remedios Amaya. (Tack Micke på Statoil som satte mig på spåret ;-)  )
Helt obegripligt kom hon sist - med 0 poäng(!). Eller -  med den klänningen var det nog inte mer än rätt! Kolla själv på YouTube. Men låten var bra!
Som kuriosa kan nämnas att samma år tävlade en annan av mina favoriter, Jahn Teigen, (men då inte med min favvolåt "Du må bli bra igjen") Detta år slapp han sin vana trogen att komma sist, förmodligen tack vare en lila-och-vit diagonalrandig klänning...
De svenska uttagningarna som pågår nu orkar jag inte titta på. Skulle något bra komma fram där så lär man nog få höra det ändå. Jag saknar ursprungsidén med Eurovisionsschlagern - att det sjungs på landets originalspråk och att även musiken tydligt speglar de respektive ländernas musiktradition. Där är (var) Remedios ett lysande exempel! Grekland, Turkiet och Finland är väl bland de få länder som längst stått emot lockelsen att sjunga slätstruken Eurodisco på engelska.

Nä, tacka vet jag Liet Lavlut, European song contest for minority languages. Den tävlingen genomfördes för två år sen i Östersund - och då var jag där! Det sjöngs på furlanska, baskiska, frisiska, meänkieli, galiciska, gaeliska, samiska, romani chib, welsh, keltiska, votiska och oksitanska. Sjunger man på språk som väldigt få förstår, så måste åtminstone musiken vara av högsta kvalitét för att nå ut - och det gjorde det, det kan jag garantera!
I höst är det Sveriges tur att ha värdskapet för tävlingen igen, denna gång i Luleå.  www.liet-lavlut.euÅr 2014 har jag en dröm om var den ska genomföras... ;-)Snurrar i "skiv"-spelaren ikväll:
1. Quién maneja mí barca, quién? - Remedios Amaya
2. Hit Me Baby One More Time - Marilyn Manson
3. Polska Release - Sanna Kurki-Suonio
4. Burn - Nine Inch Nails (m Chris Vrenna)
5. Breathe - Prodigy
6. The Bar is a Beautiful Place - Ryan Adams
7 Cocaine In Your Cola - David Sandström Overdrive
8. Drömliv - Emrik
9. Is there Life on Mars - Seu Jorge
10. Frösön - Halhta Tjalhta

Ny vecka - Samisk vecka ;-)

Hej
Jag som ska blogga denna vecka heter Eva Conradzon och jag jobbar som projektledare för Samisk vecka, eller Ubmejen Biejvieh som den kallas på umesamiska. För mig blir det åttonde året jag jobbar med detta (jag hade hunnit få ett annat jobb andra året som veckan genomfördes).
image369

I Umeå finns en samisk tradition som är okänd för den breda allmänheten. Samer har levt och verkat i hela Västerbotten och ända ut i kustbandet sedan mycket lång tid tillbaka. Umeå stad är gammalt renbetesland och än i dag betar renar vintertid bara några mil från centrum. För ett par hundra år sedan talade en majoritet av befolkningen i Västerbotten umesamiska. Idag bor både umesamer och samer som flyttat hit från andra samiska områden i Umeå. Det finns således en varierad och rik samekultur representerad i staden.

Såhkie, Umeå sameförening bildades på 70-talet när fler och fler samer började läsa på Umeå universitet.
Vi firade faktiskt 30-årsjubileum i november i fjol!
Föreningen, som är religiöst och partipolitiskt obunden, verkar för att sprida information om samer och den samiska kulturen samt att tillvarata och främja samiska intressen. Såhkies medlemmar är samer och övriga som stödjer samer. Varje år arrangerar föreningen utflykter, föreläsningar, en middag med samisk mat för medlemmarna, och sedan nio år tillbaka står föreningen som huvudarrangör för Ubmejen Biejvieh ? Samisk vecka. Annan verksamhet är slöjd- och språkkurser, nationaldagsfirande och barnverksamheter.

Syftet med Samisk vecka var att synliggöra den samiska kulturen och Umeå Sameförening.
Umeå stad har vuxit snabbt och präglas av universitetet och många nyinflyttade från andra delar av Sverige, men också från övriga världen, och man tyckte att den samiska närvaron märktes alldeles för lite.
Dessutom är det så att bristen på kunskap och information hos det svenska folket lätt kan skapa en grogrund för myter, fördomar, schabloner, diskriminering och rasism. Genom att genomföra kulturella arrangemang och andra aktiviteter med bakgrund i samisk verksamhet skulle man skapa ett intresse för den samiska verkligheten och kulturen. Med ett brett utbud av samiska konstnärliga uttryck - såsom teater, musik, dans, konst, slöjd och idrott - skulle den samiska kulturen sättas i fokus. Och jag tycker vi har lyckats ganska bra med det.

Nu i helgen gjorde jag ett besök i lokalen där ett tiotal medlemmar i sameföreningen syr sina egna koltar (som är det korrekta namnet på samedräkten). Där hade läraren Ann-Sofie Fjällström fullt sjå med att hjälpa kursdeltagarna med hur just deras kolt skulle utformas, eftersom de är av olika färg och snitt beroende på varifrån de härstammar. En del av deltagarna har sytt förr, medan t ex en av männen inte ens hade haft textilslöjd i skolan! (Det kunde man då inte tro när man såg hans perfekta sömmar!)
Passa på att se resultatet av deras möda på Samisk vecka då de visar upp sina koltar på Strömpilen lördagen 8 mars!

Det blev lite långt kanske så här i början, men jag tänkte att jag ville ha berättat bakgrunden för er.
Dessutom kanske jag inte hinner skriva så mycket alla dar, beroende på hur mycket det blir att göra... Det är ju inte så länge kvar innan det drar igång - 1 mars börjar det med: "Halhta Tjalhta" som uppträder på Umefolk 08.

Umeå 2014, då skall stadsbiblioteket och Folkets Hus födda igen som kulturelltvillingen. Hur ska man göra detta då?

Vid heliga platser, och vid sjukhusen, eller vid biblioteken är det alltid ro och stillheten som är ett stort behov. Att man visar respekt på sådana ställen är ett måste, dock är det en viktig tradition som alla är överens om.

För många veckor sedan besökte en vän mig från Stockholm. Hon arbetar med kultur, och sjunger även. Jag skulle vara stolt över att visa henne många spännande kulturella platser i Umeå.

Innan vi skulle starta vår rundtur i staden, gick vi först till ett gammalt kafé som ligger i centrum. Där blev hon förvånad för att kaféet var väldigt lugnt, kanske hon saknade det på något kafé i Stockholm.

Därefter började vi vår rundtur på Umeås stadsbibliotek, som är en känd kulturell plats, men efter tio minuter orkade hon inte stanna i biblioteket.

-  Varför?

-  Oj, jag kan inte stanna här, det känns som en gata.
    Vad konstigt, kaféet där var det lugnt medan här är det kaos..


Jag tyckte att hon överdrev, men efter några dagar när jag funderade ordentligt på vad hon sade, trodde jag att hon hade rätt. Men hur?


Om man går in från den första stora entrén kommer äcklig lukt av cigarretter. Där står ofta många rökare, bland annat de som är kunder i kaféet bredvid. De röker ständigt bredvid dörren av bibblan.


Om man lämnar den huvuddörren och vill gå in genom den andra lilla entré ser man ofta många ungdomar som står eller sitter där och röker cigaretter, då får man samma äckliga lukt av cigaretter.. 


Om man fortsätter att gå in, ser man massor av folk, många av dem är inte alls besökare av tidningsallen, eftersom många av dem inte är vanliga

biblioteksbesökare, utan att de befinner sig tillfälligt där, eller de här ingen annan plats att vara på. De flesta är luffare, gömda invandrare, eller alkoholister som brukar man ibland se en av dem som sover i stolen på eftermiddagen eller på morgonen. Dessvärre kissar de stundom i stolen när dem är fulla.


Då och då brukar man se på utrymmet mellan dörrarna många som står och pratar högt, eller bråkar med varandra på olika språk.


Det är vanligt att man ser många gående använder utrymmet mellan dörrar som genväg, då går de med hårda steg med mobilen vid örat. Inte så sällan hör man olika låtar av mobiler som ringer. Det är ett vanlig beteende på det här utrymmet.


Ibland när man vill låna en tidning är det vanlig att man inte hittar den. Det är inte på grund av att tidningen inte hämtas till biblioteket, utan att några brukar tog tidningarna till kaféet, kanske tidvis de har rätt, eftersom där i kaféet är det lugnare än tidningsallen.


Vill du gå in i biblioteket och söker efter en bok, så det är inte konstigt att du ser många småbarn som skriker och springer här och där emellan bokhyllorna.

Ja, Kanske barnen har rätt att leka där för att de ser vuxna i bibblan dricker saft, ätter godis, eller smörgås .


Om du vill slå dig till ro med den boken som du har hittat, det är vanlig om plötsligt kommer fram en tiggare, en flyktingflicka eller pojke och visar dig ett papper, där står på svenska att de vill ha hjälp, pengar, av dig som du är biblioteksbesökare.


Det var allt inte en drivandefantasi, utan att det allt händer ofta i Umeå stadsbiblioteket.

Javisst, människor har ansvarig om sitt beteendemönster, men biblioteket - arbetsplatsen - kan undvika sig att inte tillåta detta otrevliga akter att fortsätta längre.

Däremot det blir jobbet arbetsmiljö för alla bibliotekarie om de ger upp och kan inte kontrollera sitt arbete när många betrakta sig att de finns på ett torg ej i en respektplats.


Umeå stadsbibliotek har en stor och viktig historia och den måste man respektera och uppskatta. Det är ett stort fel att stadsbiblioteket har två entréer som passerar mellan två gator, olyckligtvis att det finns koppling mellan kaféet och biblioteket.

Umeå stadsbibliotek ligger på ett imponerande ställe, och lösningen för att rädda kulturplatsen är faktiskt inte svår.

Men först skulle man stänga dörrkopplingen med kaféet, eftersom stor del av problemet gäller bibliotekskartan. 

Jag menar att man skulle fundera över att bygga en annan fasad med enda biblioteksytterdörr som inte är nära kaféet.  


Ny Umeå stadsbiblioteksfasad skall byggas mittemot Folkets Hus, där det alltid finns aktivitetskultur och konst.

Därtill Det innebär i rättan tid, och lämplig tid, att den nya biblioteksfasaden och huvuddörren ska vara mittemot Folkets Hus.       Fadhil  Al  Biaty

Journalist och dramatiker
fsweden@hotmail.com