Om integration och språkets betydelse IV

Som jag berättade i måndags kom jag till Sverige från Grekland för 14 år sedan. Jag var besluten att lära mig svenska så snart som möjligt och började läsa svenska på ABF ganska så omgående. Bara några veckor efter kursstarten hoppade jag av kursen för att jag tyckte det gick långsamt. Jag hade då flyttat från Garpenberg och bodde på en lite större ort med ca 7000 invånare (Hedemora), som inte hade lika internationellt klimat som Umeå har. Jag var ivrig att få testa och träna mina språkkunskaper så snart som möjligt men upptäckte att det var ganska så svårt, för många svenskar ville passa på att träna sin engelska när de ändå hade en utlänning att tillgå. Det fanns heller inte så många naturliga ställen ute i samhället att skapa nya kontakter för bara lite vardagligt småprat, men jag försökte ta varje tillfälle i akt att få testa mina språkkunskaper. Jag beställde sju skivor skinka i charken på konsum, bibliotekarien hade alltid några minuter över för lite small talk. Någonstans där föddes iden med språkdating. Att ordna en mötesplats där man kan träffas och utbyta språkkunskaper.

Angående presentationen då har vi kommit fram till beskrivningen av själva projektet. Jag kommer, till att börja med, sammanfatta vad projektet handlar om och efteråt ange en del hårda fakta. Imorgon fredag kommer jag att lämna det som jag har av presentationen till en proffs som kan göra mina slides visuellt mer atraktiva/tilltalande.

 
 

  

       


Om integration och språkets betydelse III

Idag är inte så mycket jag kommer på att skriva. Real Madrid spelar hemma mot Roma i Champions League. Sedan jag började med spanskan blev jag fast i den spanska fotbollen och i den spanska politiken. Och nu till helgen är det val i Spanien. Partido Populars ledare Mariano Rajoy föreslår att invandrare skriver på ett contrato de integración "integrationskontrakt". Jag googlade på ordet och hamnade på Afonbladet där Therese Holmberg har översatt till svenska det danska integrationskontraktet. Frågan hon ställer är berättigad: Skulle du skriva på?

------------------------------------------------------------
Namn:

Personnummer:


Jag erkänner härmed att jag vill arbeta aktivt för att säkra min egen och min här boende familjs integration och aktiva medborgarskap i det danska samhället.


Jag lovar därför följande:


1. Jag kommer att följa den danska lagstiftningen och värna om den danska demokratins grunder.

2. Jag erkänner att det danska språket och kännedom om det danska samhället är nyckeln till bra och aktiv vistelse i Danmark. Jag vill därför lära mig danska och lära mig vetskap det danska samhället så snart som möjligt. Jag vet att jag kan lära mig danska genom att delta i danskundervisning genom kommunens försorg.


3. Jag erkänner att den enskilde medborgaren och familjer har ansvar för att försörja sig själv. Jag kommer därför att arbeta på att bli självförsörjande så snart som möjligt. Jag vet att det kan hjälpa mig att bli självförsörjande genom att delta i aktiviteter som är beskrivna i mitt integrationskontrakt med kommunen.


4. Jag vet att när jag är arbetssökande och deltar i danskundervisning och de aktiviteter som är beskrivna i mitt integrationskontrakt, att jag är berättigad till tillfällig ekonomisk hjälp, tills jag kan försörja mig själv.


5. Jag erkänner att man och kvinna har lika rättigheter i Danmark och att både män och kvinnor ska bidra till samhället genom att utbilda sig, arbeta, betala skatt, delta i demokratiska processer och ha föräldraansvaret för sina barn.


6. Jag vet att det i Danmark är förbjudet att utöva våld och tvång mot sin äkta make/maka.


7. Jag erkänner att det i Danmark skall vara lika respekt och rättigheter för alla barn, både pojkar och flickor så de kan växa upp och bli aktiva och ansvarsfulla medborgare som är förmögna att göra sina egna val. Jag vill säkra att mina barn får den bästa uppväxten, skolgången och integration som möjligt i Danmark. Bland annat vill jag sörja för att mitt barn lär sig danska så snart som möjligt och läser läxorna. Jag kommer också att samarbeta aktivt med barnets daghem eller skola.


8. Jag vet att det i Danmark är förbjudet att slå sina barn.


9. Jag vet att omskärning av flickor och tvångsäktenskap är olagligt i Danmark.


10. Jag respekterar den enskildes frihet och personliga integritet, kvinnors rättigheter, religions- och yttrandefrihet som är grundläggande i Danmark.


11. Jag erkänner att det danska samhället tar avstånd från terrorism och att varje medborgares plikt är att bekämpa terrorismen bland annat genom att bistå myndigheterna i det förebyggande och uppklarande arbetet.


12. Jag vet att diskriminering på grund av kön eller hudfärg, hot och hån mot grupper på grund av bland annat deras tro eller sexuell läggning är olagligt i Danmark.


13. Jag erkänner att ett aktivt engagemang i det danska samhället är en förutsättning för uppehållet, hur lång den än må vara.


14. Jag vet att det är ett krav för att få uppehållstillstånd, att jag har uppfyllt mitt integrationskontrakt att delta i fastställda aktiviteter - gärna genom att vara i utbildning eller arbete från tidig tidpunkt, att jag klarat danskundervisningens slutprov, och att jag inte har någon obetald skuld till staten. Jag vet att kriminella handlingar kan fördröja eller förhindra att jag får tidsbegränsat uppehållstillstånd.


15. Jag vet att om jag är flykting har jag inte rätt till beskydd om förhållandena i mitt hemland ändrar sig så jag kan åka hem. Jag vet att flyktingar och deras familjer kan få ekonomiskt stöd för att resa hem till sitt ursprungliga hemland eller tidigare uppehållsland, om de skulle önska detta.

---------------------------------------------------------

Tillbaka till presentationen. Idag blev det bara 4 slides där jag beskriver vad Språkdating handlar om. Jag känner att jag måste öka slideproduktionstakten om jag ska hinna med allt som jag vill ta upp. Jag älskar det svenska språket! Man kan bygga ett nytt ord och ändå alla förstår vad det handlar om.

          

Om integration och språkets betydelse II

Jag minns inte exakt när jag började bli fascinerad av språk. När jag bodde i Grekland och läste till jägmästare var främmande språk något man absolut inte behövde och något alla var dåliga på. Att prata grekiska räckte gott och väl! När jag som doktorand kom till Sverige och Garpenberg och började lära mig svenska på egen hand upptäckte jag hur roligt det var att kunna förstå vad som stod i tidningen. Det som irriterar mig och andra som jag pratat med är att de första månaderna när man lär sig ett nytt språk man har så mycket att säga men kan så få ord som inte räcker till. Man börjar om från början, man är som ett lite barn som försöker göra sig förstådd. Man kan bli mycket frustrerad. Frustrationen kompenseras efteråt av glädjen att kunna kommunicera med de andra.

Tillbaka till presentationen. Det som jag ska ta reda på imorgon är hur många utrikesfödda/invandrare som finns i Umeå just nu. För en tid sen publicerade VK en lista med de språk som de som läser SFI pratar! Vilket rikedom!Nästa slide kommer att handla om de tre nyckelord/begrepp som Språkdating kan associeras med. Integration är en process genom vilken personer med annat etniskt ursprung blir delaktiga i ett samhälle. Den förutsätter ömsesidig respekt och förståelse mellan människorna i samhället samt kunskap om varandras kultur och tankesätt. Europarådet definierar begreppet Interkulturell kommunikation som "ett öppet och respektfullt åsiktsutbyte mellan individer och grupper från olika kulturer som leder till en fördjupad förståelse för den andras världsuppfattning." Förutsättning för en lyckad Interkulturell kommunikation är förstås att det finns gott om kulturell mångfald.Jag ska avsluta introduktionen med en slide som har kommit till efter all diskusion om förändringar i klimatet. Visst kan Språkdating bidra till att minska koldioxidutsläppen!!Om integration och språkets betydelse

Mitt namn är Dimitris Athanassiadis. Jag kom till Sverige för 14 år sen. Huvudsakligen arbetar jag på Folkuniversitetet med Språkdating men jag är också lärare i spanska och nygrekiska samt lärare/forskare på SLU. Nästa vecka (10 mars) kommer jag att i en konferens i Stockholm prata om Språkdating. Under de dagarna som följer kommer du som läser mina inlägg att följa med när jag bygger min presentation. Du kommer att få ta del av mina tankar kring integration och språkets betydelse för integration.  Du kan också dela dina tankar med mig och de andra som läser bloggen genom att kommentera mina inlägg.  Idag hann jag inte jobba någon längre stund med presentationen men lite har jag gjort.  Jag kommer att börja med att presentera min organisation, visa Språkdatings logga och säga att projektidén föddes i Umeå som snart kommer att kandidera för att bli Europas kulturhuvdstad 2014.