Slutord – en dialog

Rubin - är inte det ett judiskt namn?

•-          Jo, det är det.

Är du jude?

•-          Nä, det är jag inte.

Jag tänkte...

•-          På vad då?

Förintelsen, Israel och allt det där.

•-          Och?

Jo, jag menar... Varför är du med i en antivåldsförening?

•-          Min mamma satt i koncentrationsläger. Det var inte bara judar som dog i lägren: det var Romer, handikappade, homosexuella, kommunister och många andra politiska motståndare. Simon Wiesenthal beräknade att det dog ca 21 miljoner människor i lägren, troligtvis ännu fler.  Inom män för jämställdhet skiljer vi inte på människor utan det är mäns ansvar om det ska bli en våldsfri värld.

Men Israel och muslimer, då?

•-          Nu är det som så att man måste skilja på tre begrepp: Judendom är en religion, sionismen är en ideologi och Israel är en nation. Samtidigt som man måste skilja begreppen åt måste man kunna se sambandet mellan dem. Det finns judar som inte är sionister och det finns sionister som inte är judar.  Sen har vi det här med religionerna: Judendom, kristendom och islam som är tre syskonreligioner och som syskon kivar de sinsemellan. Skillnaden mellan de tre är i korthet: judar tror att messias ska komma, kristna tror messias har kommit och muslimer tror att gud är ett väsen som är större än allt annat och ingen levande eller död kan anta guds skepnad.

Jo men... är du troende?

•-          Nej, det är jag inte, jag tror inte på någon religion, däremot tror jag på människan och hennes förmåga att förändra tillvaron till det bättre. Jag tror det finns vissa universella värderingar och kan man bli överens om det, finns det större chans till att man accepterar varandras olikheter.

  

  

Ordet kultur härstammar från det latinska ordet colere som betyder bearbeta. Med kulturen bearbetar man verkligheten. Den verklighet som finns nu fanns inte för 100 år sen, den verklighet som finns nu kommer att förändras genom kulturens uttryck.

  

Till sist: Störst av allt är kärleken. Umeå 2014 YES!!!

  

                   fångar anden av min älskade

                   i ett silkeslent spindelnät

                   innesluter tanken

                   i hjärtats kokong

  

                   förnimmer siluetten

                   av min älskade

                   när den speciella doften nalkas

                   uti minnets gömslen

  

                   spiller en tår eller två för

                   min älskade

                   när känslan av tomhet blir

                   för svår

                   ryms min längtan

                   i varje droppe

  

Tack för mig för denna vecka

  

sijo

  

Micke


Hälsa – en blodgivares bekännelser

Jag är en nolla, en rh positiv nolla,  En blodgivarnolla. Efter 25 år som blodgivare och drygt 150 givningar varav 120 i Umeå, ser armvecken ut som nåldynor. 150 givningar? Hur är det möjligt? Jo, jag är periodare, har givit plasma och trombocyter i perioder. Varför blir man blodgivare? Ja du, det finns många förklaringar och alla har sin egen, så även jag. Jag har fått blod och därför lämnar jag tillbaka med skyhög ränta.

  

Hälsa är att må bra och trivas med sig själv. För många upplevs jagandet efter hälsa och lyckan som lycka, så inte för mig. För att bli riktigt lycklig måste man kunna se sig själv i spegeln. Att ha kompisar och vänner är mycket vikigt för att må bra. Man behöver inte träffas varje dag men bara veta att de finns, är gott nog.


                      eldiga flammor

                      vidrör mitt inre

                      som sluter sig

  

sijo

  

Micke


Idrottens värdegrund

Många är de lärare som sliter sitt hår över elever som inte kan sitta still och koncentrera sig. Vad har det med idrott frågar du dig?

  

Jo, det är som så att för att kunna sitta still måste man ha kroppsuppfattning och självkontroll som ger en bättre självkänsla och självförtroende.  De som har bra självkänsla och självförtroende har dessutom inget behov av att hävda sig eller syssla med våld eller andra destruktiva beteenden. Allt börjar med grovmotorik som övergår i finmotorik varpå koordination ger förmåga till koncentration.

  

Själv har jag tränat olika budostilar sen början av 1980-talet och jag har fått lära mig att budon härstammar från Indien och den indiska yoga och meditationstraditionen.  Mina två äldsta barn tränar karate och min yngsta dotter tränar basket, själv tränar jag inget nuförtiden.

  

Jag blir glad när jag ser att det pågår ett värdegrundsarbete inom Umeå kommun i samarbete med Universitetet och SISU-idrottsutbildarna. Ritualer och insparkar är viktiga men de skall inte vara kränkande eller förnedrande och det skall inte förekomma könsord eller pennalistiska ritualer inom idrotten. 

Det finns tre teman inom värdegrundsarbetet, dessa är:

  

  • allas rätt att vara med
  • allas rätt att bli respekterade
  • allas rätt till god hälsa och välbefinnande.

  

Detta är fas 1 och jag hoppas andra typer av föreningar får vara med i kommande faser av värdegrundsarbetet.

  

                      livets sälta

                      sköljer sanden

                      ur ögonen    

  

sijo

  

Micke


ursäkta

tryckfelsnisse har varit frame. Lördagens text  kom idag istället idag. Den text som egentligen skulla kommit iag kommer på lördag istället.

Jämställdhet – en process i tiden

Världsfred börjar i sovrummet!

Vad fan menar han? Hur kan världsfreden starta i sovrummet? Vad har jämställdhet med saken att göra?

  

Vad är då jämställdhet? Jo, det handlar om relationer mellan individer.  Relationer som bygger på tillit och respekt (hänsyn). Frågan är då, hur skapas tillitsfulla relationer?

  

Våldet drabbar både män, kvinnor och barn. Våld föder våld. De flesta våldsverkare nöjer sig med att tyrannisera sin familj men sen har vi några få som vill mer: Hitler, Stalin, Pol Pot m.fl. Alla har de troligen en sak gemensamt: har blivit utsatt för barnmisshandel. Just därför börjar världsfreden i sovrummet.

  

Vi måste jobba med att förändra attityder hos pojkar och män för att få en våldsfri värld.

  

Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Det är ditt samvete!

  

Glöm inte!  Tänk globalt men handla lokalt!

  

fjättrad i sin puppa

blir man bländad

av sig självsijo

  

Micke


Utbildning är inte allt

Dyslexi är tyvärr en mycket vanligt åkomma som drabbar många elever. Ofta är det dyslektiker som busar på lektionerna och stör de andra i klassen under lektion. Det finns bokstavsbarn också som har samma symtom men de behöver inte ha dyslexi. Lärare som är utbildade för att upptäcka dyslektiker kan rädda många barn från att få dumstämpel. Ju tidigare man upptäcker dessa barn ju snabbare kan man hjälpa de.

Idag finns det bra metoder utvecklade för att hjälpa dessa elever.


Varför skriva om detta problem? Jo det är som så att det finns en överrepresentation av dyslektiker i fängelserna och på A-lagens bänk samtidigt vet vi att många entreprenörer är just dyslektiker. Gränsen mellan galenskap och geni är, som ni vet, hårfin.


Det som behövs är att ta tillvara den kreativitet som finns och visa på alternativ till destruktiva beteenden. Många lärare har förmågan att bejaka kreativiteten hos sina elever.


tystnaden ser ljud

av doft

i tomrum


sijo


Micke


Integration – vad är det?

Som svenskar tar vi mycket för givet. Vardagen ska gärna flyta på, problemfritt.

  

Låt säga att jag tvingas emigrera till Colombia. Jag kommer dit och kan inte språket (spanska) och ska förstå hur man fungerar i detta land. Det finns en del byråkrati som jag fastnar i för jag förstår inte språket och alla konstiga uttryck. Hur funkar det med boende, tvättstugor, källsortering, skola och kvartssamtal mm, sånt jag är van vid hemifrån gamla Svedala.

  

Visst vore det bra om man fick veta det allra nödvändigaste i det nya samhället, på mitt eget språk. Många koder är inte nedskrivna och det behövs kunskap om dessa för att förstå och underlättar min förståelse för det nya och påskynda integreringen in i det nya samhället jag ska leva i.

Integration är ett begrepp som har olika betydelser beroende på i vilket sammanhang man använder ordet:

•1.       Sammanställning av sinsemellan olika delar till en komplexare helhet.         

•2.       Politiskt begrepp för att ge en på något sätt förfördelad grupp människor tillgång till olika delar av     samhället.                                                                                                    
ovanstående hämtat från wikipedia.

                               

Integration och delaktighet ingår i begreppet demokrati. 

Vi människor har lättare att acceptera ett beslut om vi varit med i den process som föregått beslutet. Integration är således en förutsättning för att ett demokratiskt samhälle ska fungera.    


                     

                      i forsens skum

                      sveper regnbågen

                      runt lekamen

  

Sijo


Micke


Kultur - vad är det?

Mikael Rubin, mångsysslare som bland annat är ordförande i antivålds förenigen män för jämställdhet i Umeå. Foto:Miriam RubinHej

  

Va, ska jag blogga? Hur gör man? Var min första tanke när jag fick förfrågan om att blogga för kulturhuvudstadsåret 2014.

  

Känner mig som en katt bland hermeliner. I och för sig är jag neutraliserad, men ändå. Jag är född och uppvuxen i Lund. Staden som Umeå tävlar om att bli kulturhuvudstad 2014.

  

Numer känner jag mig som Norrlänning. Lite skämtsamt brukar jag kalla mig för väderflykting, för snö finns det knappt någon i Skåne och vintern skall vara vit, kall och täckt med oskuldsfull snö. Tänk er! - 15º, molnfritt och vindstilla, ut på skidor och med en termos varm choklad - å jäsa i solen.

  

Varför blev det Umeå? Det var inte självklart att det skulle bli Umeå, men min bror bor här sen 1976 och jag ansåg att kan han, kan jag. Det tog några år innan jag gjorde honom sällskap.

  

Vem är då jag?  Jo jag är en mångsysslare, bl.a. är jag tonårsförälder, har en son och två döttrar, är ordförande i antivåldsföreningen män för jämställdhet i Umeå, skriver poesi, är politiskt aktiv och fikoman samt blodgivare. Är man medlem i en förening blir det gärna flera, nedan listar jag vilka föreningar jag är med i. Civilt arbetar jag på medborgarservice med att hjälpa invandrare tillrätta i myndighetsdjungeln. Har dessutom gett ut en bok vid namn poesi på andra sida. Det kommer en dikt ur boken varje dag.

  

Föreningar som jag är medlem i:

  

Män för jämställdhet, BRIS, Sveriges makalösa föräldrar och Socialdemokraterna.                                                         


Jag kommer att dela upp mitt bloggande ämnesvis, dvs. ett ämne varje dag. Följande ämnen/dag:

Måndag        kultur- vad är det?

Tisdagens    integration - vad är det

Onsdag         utbildning är inte allt

Torsdag        idrottens värdegrund

Fredag          hälsa - en blodgivares bekännseler

Lördag          jämställdhet - en process i tiden

Söndag         slutord  - en dialog
Kultur - vad är det?


Allting är kultur! - Vad menar karln?

Jo, varje sekund på dygnet är en kulturell aktivitet, så även när vi sover. Vi människor vill gärna dela upp tillvaron i olika tider och intervaller detta för vi ska kunna koncentrera oss bättre på det vi håller på med. Vad formar en människa, hans eller hennes yrke, tankar och handlingar? Ibland är vi tvungna att agera i en tjänsteroll, ibland inte. Var sak har sin tid...

  

Det är bevisat i forskning att de som spelar musik och lär sig läsa noter har lättare för att lära sig matematik och de som lär sig sjunga och följa melodier har lättare för att lära sig språk. Teater gör att man kan testa och pröva olika uttryckssätt som i sin tur stärker självkänslan och tilliten till sin egen förmåga. Vi behöver inte musik eller teater som yrke för att kunna ha nytta och glädje av den. Kulturen är nyttig och behövs.

  

Vi föräldrar vill våra barn väl men ibland kan vår välvilja gå lite för långt Vi måste lära oss den svåraste konsten av alla, att stödja utan att stjälpa.

  

                      fjärilen flyr

                      friheten längtar

                      bortom knuten

  

Sijo

  

Micke