Designelever söker åsikter!

Vi är tre elever som studerar på Designhögskolan och håller på med ett projekt i samarbete med Umeå kommun.
Vi vill nu få en chans att berätta lite om vad vi har gjort och skulle uppskatta era synpunkter om hur ni skulle använda er av denna tjänst m.m. Alla åsikter är välkomna!

Projektet är samankopplat med Umeå som kulturhuvudstad 2014 och ska vara realiserbart 2010. Syftet är att synliggöra kulturutbudet i Umeå samt göra det mer tillgängligt för Umeås besökare och invånare. Genom våra undersökningar har vi sett att det idag finns mycket kultur att erbjuda i Umeå, problemet är att informationskanalerna är många och utspridda.  Därför vill vi försöka samla dem till ett gemensamt forum (sport, dans, konst, friluftsliv, arkitektur, teater mm.). Forumet går ut på att lätt ge och få information om vad Umeå har att erbjuda.

 Konceptet bygger på att skapa kulturstationer som ska vara tillgängliga centralt i Umeås olika stadsdelar. Vid kulturstationerna samt via Internet når användaren kulturkompassens hemsida som erbjuder information om vad som händer i Umeå. Aktiviteter kan både sökas efter olika utbudskategorier samt i ett kalendarium. Konceptet innefattar också riktlinjer och förslag om marknadsföring då vi anser att det är en så grundläggande faktor för att tjänsten ska nå ut till Umeås medborgare för att börja användas.

Vi skirver snart igen och berättar mer!