För en rättvis kulturpolitik...

...bör vi:

1. Ifrågasätta självklarheter;
2. Öppna upp kultursfären och bredda rekryteringen till våra styrelser och arbetsplatser;
3. Ta tillvara på resurser och kompetens som finns i vår närhet;
4. Ta tillvara på nya idéer;
5. Arbeta målmedvetet med marknadsföring för att locka nya målgrupper.


På jakt efter kulturhuvudstadstitel får vi inte glömma att kulturkonsumtion, delaktighet samt inflytande i kulturlivet hänger intimt samman med socioekonomisk bakgrund och klass!

Det får bli mina sista ord.

Ha en skön sommar allihopa!


Kulturstorm - från blatteförmedling till…

Syfte: främja mångfald i kulturlivet.

Målgrupp: barn och unga i Umeå och Västerbotten.

Kuriosa: föreningen Kulturstorm har av vissa uppfattats, medvetet eller omedvetet, som blatteförmedling.

Hemsida: http://www.kulturstorm.se/


Efter att ha arbetat ett tag som mångkulturkonsulent upptäckte jag att det inom kulturlivet finns osynliga strukturer som utestänger bland annat många barn och unga.


- Vem tar del av kulturläger eller andra kulturaktiviteter?

Svar: gissa.

- Vem får inbjudningarna till dessa aktiviteter?

Svar: gissa.

- Vem bestämmer om innehållet?

Svar: gissa.


Tillsammans med två eldsjälar (så vill jag faktiskt kalla dem) arbetade vi fram ett koncept som vi trodde att det etablerade kulturlivet skulle nappa på direkt. Det visade sig inte vara en enkel match. Det första mötet med kultureliten kom lite som en chock måste jag erkänna. Ingen var beredd att införliva vår projektidé i sin verksamhet. Tanken var att vi skulle finansiera projektet med medel som vi själva skulle söka (och faktiskt fick). Idén var enkel. Vi skulle vara en länk mellan kulturinstitutioner och ungdomar ute i länet. Vi skulle med andra ord hjälpa kulturinstitutioner och andra aktörer att hitta nya sätt att knyta kontakter med och nå ut till ungdomar som vanligtvis inte tar del av utbudet. Som tur hade vi från allra första början stöd från nationella finansiärer och våren 2005 bildades föreningen Kulturstorm (tidigare Maya) med förhoppningen att bryta de mönster och normer som är inpräntade i länets kulturliv. Sedan dess har verksamheten rullat på framgångsrikt. Idag driver föreningen läsfrämjandeprojektet Bokbundisar i samarbete med olika aktörer.


Vem är Bella?

Jag tror nog att jag bör presentera mig lite närmare idag.


Namn: Bella Lawson
Ålder: 29,5 år

Född: Stockholm


Efter att ha bott drygt tio år i olika länder i Afrika, flyttade jag till Umeå hösten 1998 för att studera en termin vid Umeå universitet men blev kvar som många andra. Efter avslutade studier i statsvetenskap och språk fick jag jobb som mångkulturkonsulent vid Västerbottens läns landsting och har under tiden hunnit bilda familj. Jag har även varit med och startat föreningen Kulturstorm i Umeå.


Mångkulturarbete i Västerbotten

Efter en skön midsommarhelg inser jag att jag ska blogga denna vecka. Vad ska jag skriva om är min första tanke? Men det lär ju tiden utvisa, tänker jag lite väl optimistiskt...


Att alla länets medborgare ska ha tillgång till och vara delaktiga i kulturlivet samt vara med och skapa kultur är en självklarhet. Men det är långt ifrån verkligheten. Min roll som mångkulturkonsulent är att inspirera och stötta kulturinstitutioner, regionala konsulenter, studieförbund, kulturföreningar samt alla andra kulturaktörer i Västerbotten att bredda utbud, rekrytering och publik. Genom kompetensutveckling och olika projekt ska länets kulturaktörer få hjälp med att göra det som egentligen är självklart.

Ett konkret exempel är temaveckan African Story Week 9-16 oktober (www.vll.se/africanstoryweek) som anordnas för andra gången i rad. Årets tema är identitet. Syftet med arrangemanget är att sprida kunskap om KONTINENTEN Afrika genom föreläsningar, samtal, filmvisningar, konst, musik, dans m.m. Tanken är att involvera så många aktörer som möjligt som konkret kan arbeta med att få in ett så kallat "mångfaldstänkande" i sitt arbete. Alva kultur (Kultur i vården på landstinget) och ABF Västerbotten anordnar till exempel en författarturné som förläggs till veckan och som knyter an till temat. Danskonsulenten turnélägger en danssaga. Folkuniversitetet planerar föreläsningar och samtal osv.


Kultursfären har öppnat sina ögon och vi har kommit en bit på vägen men mycket återstår att göra...