Fint väder

Måste erkänna att jag inte varit den flitigaste bloggaren. Det finns flera orsaker till det. Kan skylla på att jag haft ont om tid, det har varit Valborg och 1:a maj och det har varit fint väder. Men för att fortsätta där jag slutade i torsdags. Vad är en sund ljudmiljö? Det finns all anledning att på olika sätt bygga bort de oönskade ljuden. Med tanke på hälsa och välbefinnande är det av stor vikt. Vi ska inte behöva finna oss i att bli utsatta för ljudterror. Vad vi uppfattar som buller och störande ljud är dock väldigt subjektivt. Om det spelas musik på en offentlig plats är jag mycket mer tolerant om jag tycker att musiken är bra. Men då vi inte kan blunda med öronen är det viktigt att vi är hänsynsfulla och respekterar varandra.
Här följer en sammanfattning av Manifest för en bättre ljudmiljö. Mer finns att läsa på Ljudmiljöcentrums hemsida, www.ljudcentrum.lu.se/.

Ljudmiljöcentrum och Kungliga Musikaliska Akademien vill med detta manifest:
 
• väcka intresse för vår ljudvärld och främja ett
aktivt lyssnande

• betona ljudmiljöns betydelse för ett gott liv

• värna om friska öron och bra hörsel hos alla

• verka för att buller- och ljudnivån generellt sänks
i vår livsmiljö

• kräva ökad hänsyn till ljudmiljön när bostäder, arbetsplatser, kommunikationsnät och rekreationsområden planeras

• plädera för att ljudkänsliga miljöer uppmärksammas och skyddas från ljud som inte hör dit

• hävda den enskildes grundläggande rätt till tystnad

• uppmärksamma tystnaden som en förutsättning för
musikalisk upplevelse

•efterlysa ytterligare forskning om ljudens inverkan på människan

Enligt mig ett angeläget ställningstagande och en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att åstadkomma en bättre ljudmiljö.
Är det någon som läser detta och har synpunkter på vår ljudmiljö och hur den kan förbättras ta gärna kontakt med mig.
Kent Gustafsson, www.ljudbild.nu 

Buller och ljud

Jag nämnde igår att jag skulle skriva mer om buller och ljud. Men först en stilla undran; varför kan inte människor hantera en motgång? På måndag morgon åkte jag med buss från Umeå, i Sundsvall var det tänkt att vi skulle byta till tåg. Detta tåg var inställt p g a banarbete. Samtalsämnet var givet. Alla var mer eller mindre upprörda. Hur kan det skötas så dåligt? Varför fick vi inte veta något? Tänk, vi blir minst 45 minuter försenade! Mest upprörd var en äldre man. Hans klagan hördes i hela bussen. Hans irritation var påtaglig redan när vi skulle lasta in vårt bagage; varför får inte jag tränga mig före? Du får vänta på din tur förklarade den tålmodige chauffören. När han efter en lång tid tog en paus i sin klagosång, berättade han för sin stolsgranne att han ledde utbildningar i krishantering. Inte den jag skulle vända mig till i en krissituation, med tanke på att han inte kunde hantera en försening på 45 minuter.

Nåväl, buller och ljud. Buller kan definieras som oönskat ljud. Många blir irriterade och störda av oönskat ljud. Insikten att vi kan göra något åt det är dock, enligt mig, för liten bland dem som har möjlighet att konkret påverka vår ljudmiljö. Detta var tydligt bland deltagarna och utställarna på mässan i Gävle. Att höja intresset för en mer varsam hantering av vår ljudmiljö är en stor pedagogisk utmaning. Genom att belysa problemet och föra samtal om våra gemensamma upplevelser kan vi tillsammans genomdriva en förändring. Jag vill verka för att vi alla ska värdesätta en sund ljudmiljö. Tysta zoner, ljudreservat, ljudvandringar, ljudetnologi, ljudforskning kanske är begrepp vi kan förvänta oss att höra mer om i framtiden. 
Kent Gustafsson Ljudbild, nu från Umeå.

På väg hem

Nu nalkas slutet på mässan och snart dags att återvända hem till Umeå. Svårt att få lugn och ro för att skriva. Måste återkomma i morgon. Valborg och mer tid för nytt inlägg med tankar kring buller och ljud. Kort utvärdering dock; känns bra, anledning att känna tillförsikt. Väl mött i morgon. Kent Gustafsson, Ljudbild direkt från Gävle.

Ljudbild i Gävle

Mitt namn är Kent Gustafsson och jag driver sedan en tid företaget Ljudbild med inriktning på akustisk design. Igår hann jag inte med något inlägg då jag reste till Gävle för att medverka på Svenska parkeringsföreningens årskonferens i Gävle. Som utställare. Jag har upptäckt att parkeringshus är en eftersatt miljö när det gäller ljudmiljön. Där finns mycket att göra. För några månader sedan visste jag inte ens att det finns en organisation för parkeringsbolag. Nu är jag en av utställarna på deras konferens. Kanske kan jag få parkeringsbolagen att inse att det är värt att satsa på förbättring av trivsel, ökad trygghet och en förhöjning av upplevelsen i ett parkeringshus. Är i alla fall utan konkurrenter här. Det har varit en lång dag och man känner sig en aning utschasad. Mässan fortsätter i morgon, återvänder till Umeå på kvällen. När jag reste från Umeå på måndag morgon var det lite kyligt. Anlände till Gävle vid 17-tiden, då var det 27 grader varmt. Utomhus. Gävle må vara ute ur 2014-loppet, men det är just nu betydligt varmare än Umeå. Kent Gustafsson, Ljudbild direkt från Gävle.