Samiska veckan

Jag har återvänt från arkivstudier i Uppsala igår och jag blir varje gång förvånad över hur mycket samisk historia som finns i arkiven och som aldrig har publicertas. Flera (språk)forskare har skrivit ned berättelser och händelser som samer har berättat för dem för länge sedan - även på samiska. Det finns också väldigt många inspelningar som är gjorda. Det finns alltså så mycket material om samerna i arkiven och det vore bra om riktningen vände, alltså att det material som har samlats in kommer ut ur arkiven. Det ska jag tala om på måndag den 5 mars i Västerbottens museum under den samiska veckan.

Jag läste en artikel i VK av ordföranden i Umeå sameförening, Mikael Lindblad, om samerna och samisk kultur i sammanhang med att Umeå siktar på att bli Europas kulturhuvudstad 2014. Jag tycker att det var ett viktigt inlägg. Samiska veckan tycker jag blir bättre och bättre varje år - men inte därför att jag håller föredrag i år : )  utan för att den visar bredden av samisk kultur.

Insändare om samer i lokaltidningarna

Jag vet inte hur många gånger jag under årens lopp har sett insändare i lokaltidningarna i Norr- och Västerbotten om renskötseln och om samer – nästan alltid i negativa ordalag. Innehållet har ofta handlat om renskötseln; det är för mycket renar, renarna gör så mycket skada, samerna får så mycket bidrag, osv. Trots att det finns så många sakfel i insändarna är det sällan någon same går i svaromål och ger sin bild av förhållandena. Hur kan det komma sig? Jag tror att många andra tänker som jag. Det finns inget slut på insändarna, så det är ingen mening att besvara en, för det kommer alltid fler med i stort sett samma innehåll. Jag har sett dem i lokaltidningarna så länge jag har läst tidningar och många insändare upplever jag som kränkande mot mig som same – så numera läser jag inte så många, för jag känner igen tugget.  Jag har ibland undrat om kvoten av sådana insändare snart inte är fylld. Vad betyder det för samerna som individer och grupp att varje dag riskera att mötas av en insändare i sin morgontidning, där samerna beskylls i svepande ordalag för än det ena och än det andra, ofta med betydande brister i faktauppgifterna? Jag menar i det långa loppet? Du kanske undrar om jag menar att alla insändare om samerna har samma nivå. Inte, men påfallande många, och egentligen är det inte så kul att betala prenumeration på tidningar, vars innehåll kan påverka min dag negativt – bara för att jag är same. Jag kanske måste göra någonting åt saken.


Samisk kultur

Jag vet inte hur många gånger jag har skrivit ’samisk kultur’ i mina dar och hur många gånger jag har sagt det, men det är ingenting jämfört med alla de gånger jag har sett och hört andra använda begreppet. Det är utan tvekan ett begrepp med varierande innebörd beroende på vem som använder det. Om du skulle fråga alla samer vad de anser vara samisk kultur, skulle du helt säkert få många olika svar. Några skulle säkert säga att språket, samiskan, är en viktig komponent i samisk kultur. Andra skulle säga att språket inte är det viktigaste i den samiska kulturen. Några skulle säga att renskötseln är grunden för all samisk kultur. Andra skulle säga att samisk kultur inte bara är renskötsel utan mycket annat också. Om du skulle fråga alla svenskar vad samisk kultur är, så får du säkert inte så många olika svar. Många svar skulle kretsa kring renskötseln och kanske sameslöjd och kanske samiska språket. Många skulle inte ha den blekaste aning. Ja, vad är egentligen samisk kultur? Och vad är t.ex. svensk kultur eller spansk kultur? Det finns vissa aspekter av livet som definitivt inte är svensk eller spansk kultur utan som snarare hör hemma i den samiska kulturen, t.ex. det samiska språket, jojken, renskötseln, bara för att nämna några saker. Vad betyder t.ex. den extremt svåra renbetesvintern som den i år för renskötarna – som individer och som grupp på lång och kort sikt? Och vad betyder renskötseln för den samiska kulturen? Det kan man fundera över. Många samiska slöjdare och konsthantverkare är beroende av material från rennäringen t.ex. i form av horn, skinn och senor. Många samiska konstnärer hämtar inspiration från renar och renskötsel. De samiska språken har den starkaste ställningen inom renskötseln. Och, vilka kunskaper om renar, naturen, renskötsel och överhuvudtaget om livet i Sápmi finns inom den samiska kulturen?